Το έργο MAKE IT WORK στοχεύει στην ανάπτυξη εργαλείων και εκπαιδευτικού υλικού σχεδιασμένων να παρέχουν πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες για την απασχόληση με έναν συμπεριληπτικό και πρόσβάσιμο τρόπο. Με τα αποτελέσματα του έργου, οι Κωφοί νέοι που αναζητούν εργασία θα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για την απασχόληση στη Νοηματική γλώσσα και σε γραπτή μορφή ωστέ να τις χρησιμοποιήσουν για την εργασιακή τους ζωή.

Ανάλυση και περίληψη

Συλλέγοντας δεδομένα από έρευνα που διεξήχθη σε χώρες της Ευρώπης, συντάχθηκε μία αναφορά που περιγράφει τις στάσεις και τα επίπεδα γνώσεων των νέων κωφών που αναζητούν εργασία σχετικά με τους κανονισμούς απασχόλησης.

Στην ιστοσελίδα του έργου μπορείτε να κατεβάσετε την πλήρη αναφορά ή να διαβάσετε την περίληψή της με τα βασικά ευρήματα.

Προσβάσιμη ηλεκτρονική εργαλειοθήκη

Βασιζόμενοι στα ευρήματα της πανευρωπαϊκής έρευνας, επιλέχθηκαν 12 θέματα που έχουν σχέση με την εύρεση εργασίας και τα εργασιακά δικαιώματα.

Δημιουργήθηκαν 12 αντίστοιχα βίντεο πλήρως προσβάσιμα με απόδοση στη Νοηματική γλώσσα και με υπότιτλους.

Μπορείτε να δείτε τα βίντεο ελεύθερα στην ιστοσελίδα του προγράμματος.