Το Fight Fake News – Preserve Mental Health είναι ένα Erasmus+ πρόγραμμα μικρής κλίμακας που επιδιώκει να ενισχύσει την κριτική ικανότητα των νέων όσον αφορά τις πληροφορίες που μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στην ψυχική τους υγεία.

Επίσης στα πλαίσια του προγράμματος προβλέπεται η ανάπτυξη νέων καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων που θα είναι διαθέσιμα για όσους εργάζονται στον τομέα της ψυχικής υγείας.

Συντονιστής του προγράμματος είναι ο Σύλλογος Κωφών ‘Videatur’ με έδρα το Ζάγκρεμπ της Κροατίας.

Οι εταίροι του προγράμματος είναι:

  • Ο οργανισμός “Asociación Creativa” με έδρα την Τενερίφη των Κανάριων νησιών.
  • Το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΚΕΝΓ)

Στόχοι του προγράμματος

Η ενημέρωση των νέων για τους κινδύνους των fake news και των επιπτώσεών τους στη ψυχική υγεία

Η προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα σε φορείς διαφορετικών ευρωπαϊκών χωρών

Η δημιουργία εγχειριδίου (manual) για την εκπαίδευση νέων ατόμων στη προστασία της ψυχικής τους υγείας από τα Fake News

Η δημιουργία πλατφόρμας e-learning με οδηγίες για το πρόγραμμα εκπαίδευσης που αναπτύσσεται στο manual
.

Φωτογραφίες από τις δραστηριότητες του προγράμματος