Η ιστορία των Κωφών Νο.4

Ενημερωτικό βίντεο Νο3

Μάθετε για τα πρώτα σχολεία των Κωφών κατά τον Διαφωτισμό!