Εκμάθηση Νοηματικής Γλώσσας σε παιδιά

To Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας κάνει την εκμάθηση της νοηματικής ένα επιπλέον παιχνίδι για παιδιά!

Τα παιδιά από μικρή ηλικία και μέχρι να αναπτύξουν πλήρως τις ικανότητες λόγου και έκφρασης καταλαβαίνουν πολύ περισσότερα από οσα μπορούν να εκφράσουν.

Σύμφωνα με έρευνες επιστημόνων η εκμάθηση νοηματικής μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν τις δεξιότητες επικοινωνίας γρηγορότερα από το συνηθισμένο για πολλούς λόγους

Μέσω της εκάθησης μιας εντελώς καινούριας γλώσσας, όπως η νοηματική, το παιδί ενεργοποιεί την ανάπτυξη του εγκεφάλου και ειδικότερα τα τμήματα του που είναι υπεύθυνα για τα οπτικά και κινητικά ερεθίσματα, βελτιώνοντας έτσι και την αντίληψη του.

Η απόκτηση της ικανότητας να εκφράζεται και με μη λεκτικούς τρόπους μπορεί να επιτρέψει στο παιδί να εκδηλώνει τα συναισθήματα του πιο ξεκάθαρα και να αποφεύγεται κατά αυτό τον τρόπο η παιδική νευρικότητα που οφείλεται στην ανικανότητα τού να δώσει στον περίγυρο του, να καταλάβει τι το απασχολεί. Επιπρόσθετα η φωνητική επανάληψη μιας λέξης μεσω της οποίας ενα παιδί την μαθαίνει στη νοηματική, το βοηθάει να αφομοιώνει καλύτερα τη σημασία τους. Σύμφωνα με τις έρευνες το παιδί μαθαίνει να συγκεντρώνεται καλύτερα , ενώ βοηθιέται και η άρθρωση του. Καθώς επίσης επιτυγχάνει να επικοινωνήσει με νέους τρόπους, αποκτάει αυτοπεποίθηση στο να εκφράζεται.

Το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας συμμεριζόμενο τις ανάγκες μιας ολοκληρωμένης εκπαίδευσης των νεαρών του φίλων δημιουργησε δύο τμήματα για μικρότερες ηλικίες. Ένα για παιδιά ηλικίας από 4-7 χρονών και ένα ακόμα για παιδιά 8-12.

Το τμήμα των 4 έως 7 ετών κάνει μάθημα 1 φορά την εβδομάδα για 1 ώρα χωρίς να υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ωρών που μπορεί να παρακολουθήσει.

Οι πρώτοι δύο κύκλοι (Α και Β) του προγράμματος εκμάθησης ενηλίκων χωρίζονται σε 4 διαδοχικά επίπεδα (Α1, Α2, Β1 και Β2) στο τμήμα των 8 έως 12 ετών, διάρκειας 60 ωρών το κάθε επίπεδο. Τα μαθήματα γίνονται μια φορά την εβδομάδα για 2 ώρες. Με το πέρας και του Α2 επιπέδου και εφόσον το παιδί είναι τουλάχιστον 13 ετών, υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης των μαθημάτων στον Β κύκλο των τμημάτων ενηλίκων ή και στον Γ κύκλο αν το παιδί έχει περατώσει το Β2 επίπεδο.

Τόσο για το τμήμα των 4 έως 7 ετών όσο για το τμήμα 8 έως 12 ετών, υπάρχει η δυνατότητα να συμμετέχουν και οι γονείς στο μάθημα.

Τα μηνιαία δίδακτρα για τα τμήματα των 4 έως 7 ετών διαμορφώνονται ως εξής:

- 35€ για 1 παιδί

- 50€ για 2 παιδιά ή για 1 παιδί και 1 γονέα

- 60€ για 2 παιδιά και 1 γονέα

ενώ για τα τμήματα 8 έως 12 ετών έχουν ως εξής:

- 40€ για 1 παιδί

- 55€ για 2 παιδιά ή για 1 παιδί και 1 γονέα

- 65€ για 2 παιδιά και 1 γονέα

Η εξειδικευμένη δασκάλα μας θα κάνει την εκμάθηση της νοηματικής γλώσσας ενα επιπλέον παιχνίδι για το παιδί σας!