Εξ' αποστάσεως διδασκαλία Νοηματικής Γλώσσας

Το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας έχει αναπτύξει ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξ' αποστάσεως εκμάθησης Νοηματικής.

Το K.E.Ν.Γ. μεριμνώντας για τους μαθητές, οι οποίοι βρίσκονται σε πόλεις που δεν διαθέτουν σχολή νοηματικής, ανέπτυξε σύστημα εξ' αποστάσεως εκμάθησης Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στις πόλεις αυτές.

Το σύστημα αναπτύχθηκε εξ'αρχής με πρωταρχικό σκοπό η εκμάθηση νοηματικής από απόσταση να μην υπολείπεται σε τίποτα από την εκμάθηση σε κάποιο τμήμα των παραρτημάτων μας.

Χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο λογισμικό τηλεκπαίδευσης αλλα και αναπτύσσοντας επιπλέον λογισμικό όπου χρειάζεται, το Κ.Ε.Ν.Γ. διασφαλίζει την απροβλημάτιστη και υψηλού επιπέδου διδασκαλία σε μαθητές από όλη την Ελλάδα.

Εξ' αποστάσεως διδασκαλία Νοηματικής Γλώσσας στον χώρο του μαθητή

Πραγματοποιείται δωρεάν τεχνικός έλεγχος από τον τεχνικό του ΚΕΝΓ για να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι τεχνικές προϋποθέσεις (ταχύτητα σύνδεσης στο ίντερνετ και χαρακτηριστικά υπολογιστή) για την απροβλημάτιστη διεξαγωγή μαθημάτων Νοηματικής από απόσταση με ζωντανή σύνδεση.

Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος, γίνεται επίδειξη του τρόπου με τον οποίο θα γίνονται τα μαθημάτα. Χρησιμοποιείται εξειδικευμένο λογισμικό, το οποίο παρέχεται από εμάς, για μαθήματα με ζωντανή σύνδεση εξ' αποστάσεως. Μέσω του λογισμικού πραγματοποιείται βιντεοκλήση υψηλής ανάλυσης με τον δάσκαλο ή την δασκάλα και τους συμμαθητές. Επίσης προβάλεται ζωντανά και το υλικό του μαθηματος, χωρίς να απαιτείται από τους μαθητές η παραμικρή ενέργεια.

Η ύλη που διδάσκεται και το επίπεδο διδασκαλίας είναι πανομοιότυπη με των μαθημάτων στο χώρο μας.

Η διδασκαλία εξ'αποστάσεως

Οι μαθητές της εξ'αποστάσεως διδασκαλίας βρίσκονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ο οποίος διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό έτσι ωστε οι μαθητές να βρίσκονται σε ζωντανή οπτική σύνδεση με τον Δάσκαλο.

Ο Δάσκαλος είναι σε θέση να βλέπει, μέσω λογισμικού βιντεοδιάσκεψης, τους μαθητές και αντίστροφα, οι μαθητές είναι σε θέση να βλέπουν τον δάσκαλο σε μια μεγάλη αυτόνομη οθόνη.

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ο δάσκαλος προβάλλει μέσω εξειδικευμένου λογισμικού το υλικό του μαθήματος (εικόνες, έγγραφα και βιντεο) στους μαθητές σε ξεχωριστή αυτόνομη οθόνη και οι μαθητές είναι σε θέση να αλληλεπιδρούν με το υλικο αυτό.

Πέραν των on-line μαθημάτων, ο δάσκαλος έχει τη δυνατότητα να αποστέλλει ασκήσεις και υλικό στους μαθητές για να εξασκούνται μόνοι τους στο σπίτι.

Το σύστημα διδασκαλίας εξ'αποστάσεως εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία σε Ιωάννινα, Ηράκλειο, Δράμα, Κομοτηνή, Ρέθυμνο, Αλεξανδρούπολη, Βέροια και στο άμεσο μέλλον θα εφαρμοστεί και σε άλλες πόλεις.