Εκμάθηση Νοηματικής Γλώσσας

Από το 2001, το Κ.Ε.Ν.Γ. εφαρμοζει πρότυπο πρόγραμμα εκμάθησης νοηματικής, ακολουθώντας σύγχρονες μεθόδους.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Τα πρόγραμμα διδασκαλίας της Νοηματικής Γλώσσας του ΚΕΝΓ απευθύνεται σε άτομα κάθε ηλικίας και ακολουθεί τις προδιαγραφές και τις μεθόδους εκμάθησης Νοηματικής του πανεπιστημίου Gallaudet University, του μοναδικού πανεπιστημίου κωφών αυτή τη στιγμή διεθνώς, που εδρεύει στην Ουάσιγκτον των Η.Π.Α. Οι υπεύθυνοι διδασκαλίας Βάιος και Γιώργος Γκιντίκας έχουν αποκτήσει την τεχνογνωσία εκμάθησης Νοηματικής φοιτώντας στο Gallaudet και εφαρμόζουν το πρόγραμμα διδασκαλίας του με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια.

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η εκμάθηση της Νοηματικής Γλώσσας πραγματοποιείται σε τέσσερεις κύκλους, με συνολικά 120 ώρες διδασκαλίας σε κάθε κύκλο. Οι τέσσερεις κύκλοι μπορούν να ολοκληρωθούν έιτε παρακολουθώντας κανονικά τμήματα είτε ταχύρυθμα:

-Τα κανονικά τμήματα διαρκούν 8 μήνες ανά κύκλο με δύο δίωρα μαθήματα ανα εβδομάδα.

-Τα εντατικά τμήματα έχουν διάρκεια 4 μήνες ανά κύκλο με τέσσερα δίωρα μαθήματα ανά εβδομάδα.

-Πλέον των κανονικών και εντατικών τμημάτων, πραγματοποιούνται και θερινά εντατικά τμήματα διάρκειας δυόμιση μηνών με τέσσερα τρίωρα μαθήματα την εβδομάδα, με τον Αύγουστο ως μήνα διακοπών.

Σε κάθε κύκλο που ολοκληρώνει ο μαθητής, εμβαθύνει περισσότερο στο συντακτικό και στο λεξιλόγιο της νοηματικής και τελειοποιούνται οι απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται για την πλήρη εκμάθηση της νοηματικής, όπως οι εκφράσεις του προσώπου και το χωρικό συντακτικό.

Δεν είναι υποχρεωτικό να παρακολουθεί ένας μαθητής αποκλειστικά είτε κανονικά τμήματα είτε εντατικά. Ένας μαθητής, παραδείγματος χάριν, θα μπορούσε να παρακολουθήσει τους δύο πρώτους κύκλους σε κανονικό τμήμα και τους υπόλοιπους σε εντατικό.

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ

Το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας προσπαθεί να καλύψει όλες τις ανάγκες των μαθητών του με κάθε τρόπο. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, παρέχει τις εξής διευκολύνσεις στους μαθητές του ΔΩΡΕΑΝ:

-Αν για σοβαρούς προσωπικούς λόγους ένας μαθητής μας αδυνατεί να παραστεί σε κάποια από τα μαθήματα της τάξης του, το Κ.Ε.Ν.Γ. αναλαμβάνει να του παράσχει ιδιαίτερα μαθήματα ώστε να μην μείνει πίσω σε σχέση με τους μαθητές της τάξης του.

-Οι μαθητές προχωρημένων τμημάτων καθώς και οι μαθητές που δίνουν εξετάσεις επάρκειας, μπορούν να προσέρχονται, πριν τις εξετάσεις, όσες φορές θέλουν στο Κ.Ε.Ν.Γ. και να παρακολουθούν εκπαιδευτικά videos για την καλύτερη τους προετοιμασία.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Με την ολοκλήρωση κάθε κύκλου, χορηγείται βεβαίωση από το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας στην οποία πιστοποιείται η παρακολούθηση των απαιτούμενων 120 ωρών διαδασκαλίας Ε.Ν.Γ. που απαιτούνται για κάθε κύκλο. Με την ολοκλήρωση των τεσσάρων κύκλων, ο μαθητής θα είναι σε θέση να εξεταστεί για την απόκτηση του πτυχίου επάρκειας στη νοηματική γλώσσα. Οι εξετάσεις της επάρκειας διεξάγονται από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος, με έδρα την Αθήνα, η οποία και χορηγει το αντίστοιχο πτυχίο. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται τρεις φορές το χρόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ

Με την απόκτηση του πτυχίου της επάρκειας, οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν στα τμήματα διερμηνείας του Κ.Ε.Ν.Γ. Τα τμήματα διερμηνείας διαρκούν δύο κύκλους κανονικών και εντατικών μαθημάτων και με την ολοκλήρωση τους, οι μαθητές συμμετέχουν στις εξετάσεις του Σωματείου Διερμηνέων Ε.Ν.Γ. για την απόκτηση του πτυχίου Διερμηνείας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Για την εγγραφή σε κάποιο από τα τμήματα του Κέντρου Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, απαιτείται η προσωπική αίτηση του ενδιαφερόμενου, μία έγχρωμη φωτογραφία και αστυνομική ταυτότητα. Για τους ενδιαφερόμενους που βρίσκονται εκτός Θεσσαλονίκης, η εγγραφή πραγματοποιείται μέσω της φόρμας εγγραφής στη σελίδα μας.