ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

01

Εκμάθηση Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

Από το 2001 το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας εξελίσσει συνεχώς τις εκπαιδευτικές του μεθόδους υιοθετώντας τις τελευταίες τεχνολογικές καινοτομίες. Το αποτέλεσμα είναι τα μαθήματα να είναι ευχάριστα αλλά συγχρόνως αποδοτικά καθώς θεωρούμε ότι η εκμάθηση της Νοηματικής πρέπει να είναι μία όμορφη εμπειρία!

Εικόνα: Εκπαίδευση Διερμηνέων

02

Εκπαίδευση διερμηνέων

Με μία πλήρη ομάδα εξειδικευμένων και καταρτισμένων εκπαιδευτών, το ΚΕΝΓ εστιάζει στην πολυδιάστατη και πολύπλευρη εκπαίδευση διερμηνέων. Στόχος είναι όχι μόνο η επιτυχία στις εξετάσεις διερμηνείας αλλά και η προετοιμασία για κάθε πιθανή κατάσταση στην οποία θα βρεθούν οι μαθητές μας ως επαγγελματίες διερμηνείς.

03

Re-Sign

Το ΚΕΝΓ δημιούργησε μία αυτόνομη πλατφόρμα εξάσκησης στη Νοηματική Γλώσσα που απευθύνεται σε μαθητές νοηματικής γλώσσας ανεξαρτήτως σχολής φοίτησης που θα δώσουν εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας, σε επιτυχόντες εξετάσεων επάρκειας που επιθυμούν να διατηρήσουν το επίπεδο των γνώσεων τους στη νοηματική και σε οποιονδήποτε θέλει να φρεσκάρει τις γνώσεις του στη νοηματική!

04

Βασικό Λεξικό Ελληνικής Νοηματικής

Το ΚΕΝΓ δημιούργησε ένα βασικό λεξικό στη Νοηματική Γλώσσα για την εξάσκηση των μαθητών του. Αυτή την περίοδο, η πλατφόρμα του Λεξικού αναβαθμίζεται και δεν είναι διαθέσιμο. Μπορείτε όμως να το επισκεφτείτε στη προσωρινή του μορφή πατώντας το παρακάτω κουμπί!

05

Visual World Media Productions

Το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, διαθέτοντας εξοπλισμένο στούντιο και εξειδικευμένο προσωπικό για μοντάζ, motion graphics, υποτιτλισμό, σπικάζ καθώς και φυσικούς νοηματιστές, είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε κάθε ανάγκη για παραγωγή προσβάσιμων βίντεο.

06

Παιδικό τμήμα

Με τα οφέλη της Νοηματικής Γλώσσας σε παιδιά – τόσο σε κωφά όσο και σε ακούοντα – να είναι αποδεδειγμένα, το ΚΕΝΓ δημιούργησε παιδικό τμήμα με υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες της ηλικιακής κατηγορίας 7-12 ετών.

07

Εθνικά και Ευρωπαϊκά έργα

Το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, έχοντας έντονο ενδιαφέρον για την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης των Κωφών στη κοινωνία και διαθέτοντας την δυνατότητα, τόσο σε επίπεδο καταρτισμένου προσωπικού και υποδομών όσο και χάρη στην εμπειρία από αντίστοιχα προγράμματα, να συμβάλει ουσιαστικά σε εθνικά και ευρωπαϊκά έργα παρέχοντας τεχνογνωσία και πάνω σε θέματα προσβασιμότητας των Κωφών και Νοηματικής γλώσσας.