Εκμάθηση Νοηματικής Γλώσσας

Από το 2001, το Κ.Ε.Ν.Γ. εφαρμοζει πρότυπο πρόγραμμα εκμάθησης νοηματικής, ακολουθώντας σύγχρονες μεθόδους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εξ' αποστάσεως διδασκαλία Νοηματικής Γλώσσας

Το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας έχει αναπτύξει ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξ' αποστάσεως εκμάθησης Νοηματικής.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Online Βασικό Λεξικό ΕΝΓ

Η ομάδα του Κέντρου Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας δημιούργησε ένα on-line βασικό λεξιλόγιο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκμάθηση Νοηματικής Γλώσσας σε παιδιά

To Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας κάνει την εκμάθηση της νοηματικής ένα επιπλέον παιχνίδι για παιδιά!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Android app

Το ΚΕΝΓ ανέπτυξε μία εφαρμογή για smartphones με λειτουργικό Αndroid για την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ