Δίδακτρα μαθημάτων από τον χώρο σας

Α' Κύκλος

Εντατικό τμήμα

 • Τρόπος πληρωμής: Δόσεις μετρητοίς
 • Συνολικό ποσό: 420€
 • Αριθμός δόσεων: 4
 • Ποσό δόσης: 105€
 • Τρόπος πληρωμής: Εφάπαξ
 • Συνολικό ποσό: 380€
 • Αριθμός δόσεων: 1
 • Ποσό δόσης: 380€
 

B' Κύκλος

Εντατικό τμήμα

 • Τρόπος πληρωμής: Δόσεις μετρητοίς
 • Συνολικό ποσό: 460€
 • Αριθμός δόσεων: 4
 • Ποσό δόσης: 115€
 • Τρόπος πληρωμής: Εφάπαξ
 • Συνολικό ποσό: 420€
 • Αριθμός δόσεων: 1
 • Ποσό δόσης: 420€
 

Γ' Κύκλος

Εντατικό τμήμα

 • Τρόπος πληρωμής: Δόσεις μετρητοίς
 • Συνολικό ποσό: 520€
 • Αριθμός δόσεων: 4
 • Ποσό δόσης: 130€
 • Τρόπος πληρωμής: Εφάπαξ
 • Συνολικό ποσό: 480€
 • Αριθμός δόσεων: 1
 • Ποσό δόσης: 480€
 

Δ' Κύκλος

Εντατικό τμήμα

 • Τρόπος πληρωμής: Δόσεις μετρητοίς
 • Συνολικό ποσό: 560€
 • Αριθμός δόσεων: 4
 • Ποσό δόσης: 140€
 • Τρόπος πληρωμής: Εφάπαξ
 • Συνολικό ποσό: 520€
 • Αριθμός δόσεων: 1
 • Ποσό δόσης: 520€
 

Α' Διερμηνεία

Κανονικό τμήμα

 • Τρόπος πληρωμής: Δόσεις  μετρητοίς
 • Συνολικό ποσό: 480€
 • Αριθμός δόσεων: 8
 • Ποσό δόσης: 65€
 

Εντατικό τμήμα

 • Τρόπος πληρωμής: Δόσεις μετρητοίς
 • Συνολικό ποσό: 600€
 • Αριθμός δόσεων: 4
 • Ποσό δόσης: 150€
 • Τρόπος πληρωμής: Εφάπαξ
 • Συνολικό ποσό: 560€
 • Αριθμός δόσεων: 1
 • Ποσό δόσης: 560€
 

Β' Διερμηνεία

Κανονικό τμήμα

 • Τρόπος πληρωμής: Δόσεις  μετρητοίς
 • Συνολικό ποσό: 480€
 • Αριθμός δόσεων: 8
 • Ποσό δόσης: 65€
 

Εντατικό τμήμα

 • Τρόπος πληρωμής: Δόσεις μετρητοίς
 • Συνολικό ποσό: 600€
 • Αριθμός δόσεων: 4
 • Ποσό δόσης: 150€
 • Τρόπος πληρωμής: Εφάπαξ
 • Συνολικό ποσό: 560€
 • Αριθμός δόσεων: 1
 • Ποσό δόσης: 560€