Διδακτρα για μαθήματα στους χώρους μας

Α' Κύκλος

Κανονικό τμήμα

 • Τρόπος πληρωμής: Δόσεις μετρητοίς
 • Συνολικό ποσό: 280€
 • Αριθμός δόσεων: 8
 • Ποσό δόσης: 35€
 

Εντατικό τμήμα

 • Τρόπος πληρωμής: Δόσεις μετρητοίς
 • Συνολικό ποσό: 350€
 • Αριθμός δόσεων: 4
 • Ποσό δόσης: 87,50€
 • Τρόπος πληρωμής: Εφάπαξ
 • Συνολικό ποσό: 300€
 • Αριθμός δόσεων: 1
 • Ποσό δόσης: 300€
 

 

B' Κύκλος

Κανονικό τμήμα

 • Τρόπος πληρωμής: Δόσεις  μετρητοίς
 • Συνολικό ποσό: 320€
 • Αριθμός δόσεων: 8
 • Ποσό δόσης: 40€
 

Εντατικό τμήμα

 • Τρόπος πληρωμής: Δόσεις μετρητοίς
 • Συνολικό ποσό: 400€
 • Αριθμός δόσεων: 4
 • Ποσό δόσης: 100€
 • Τρόπος πληρωμής: Εφάπαξ
 • Συνολικό ποσό: 360€
 • Αριθμός δόσεων: 1
 • Ποσό δόσης: 360€
 

 

Γ' Κύκλος

Κανονικό τμήμα

 • Τρόπος πληρωμής: Δόσεις  μετρητοίς
 • Συνολικό ποσό: 360€
 • Αριθμός δόσεων: 8
 • Ποσό δόσης: 45€
 

Εντατικό τμήμα

 • Τρόπος πληρωμής: Δόσεις μετρητοίς
 • Συνολικό ποσό: 450€
 • Αριθμός δόσεων: 4
 • Ποσό δόσης: 112,5€
 • Τρόπος πληρωμής: Εφάπαξ
 • Συνολικό ποσό: 400€
 • Αριθμός δόσεων: 1
 • Ποσό δόσης: 400€
 

 

Δ' Κύκλος

Κανονικό τμήμα

 • Τρόπος πληρωμής: Δόσεις  μετρητοίς
 • Συνολικό ποσό: 400€
 • Αριθμός δόσεων: 8
 • Ποσό δόσης: 50€
 

Εντατικό τμήμα

 • Τρόπος πληρωμής: Δόσεις μετρητοίς
 • Συνολικό ποσό: 500€
 • Αριθμός δόσεων: 4
 • Ποσό δόσης: 125€
 • Τρόπος πληρωμής: Εφάπαξ
 • Συνολικό ποσό: 440€
 • Αριθμός δόσεων: 1
 • Ποσό δόσης: 440€
 

 

Α' Κύκλος Διερμηνείας

Κανονικό τμήμα

 • Τρόπος πληρωμής: Δόσεις  μετρητοίς
 • Συνολικό ποσό: 520€
 • Αριθμός δόσεων: 8
 • Ποσό δόσης: 65€
 

Εντατικό τμήμα

 • Τρόπος πληρωμής: Δόσεις μετρητοίς
 • Συνολικό ποσό: 550€
 • Αριθμός δόσεων: 4
 • Ποσό δόσης: 137,50€
 • Τρόπος πληρωμής: Εφάπαξ
 • Συνολικό ποσό: 500€
 • Αριθμός δόσεων: 1
 • Ποσό δόσης: 500€
 

 

Β' Κύκλος Διερμηνείας

Κανονικό τμήμα

 • Τρόπος πληρωμής: Δόσεις  μετρητοίς
 • Συνολικό ποσό: 520€
 • Αριθμός δόσεων: 8
 • Ποσό δόσης: 65€
 

Εντατικό τμήμα

 • Τρόπος πληρωμής: Δόσεις μετρητοίς
 • Συνολικό ποσό: 550€
 • Αριθμός δόσεων: 4
 • Ποσό δόσης: 137,5€
 • Τρόπος πληρωμής: Εφάπαξ
 • Συνολικό ποσό: 500€
 • Αριθμός δόσεων: 1
 • Ποσό δόσης: 500€