Η ομάδα μας

Γιώργος Γκιντίκας

Γιώργος Γκιντίκας

Υπεύθυνος Κ.Ε.Ν.Γ. - Δάσκαλος

Βάιος Γκιντίκας

Βάιος Γκιντίκας

Υπεύθυνος Κ.Ε.Ν.Γ. - Δάσκαλος

Φανή Μητσοπούλου

Φανή Μητσοπούλου

Υπεύθυνη λογιστηρίου

Χρύσα Κύρλου

Χρύσα Κύρλου

Γραμματέας - Διερμηνέας

Νίκος Γεωργιάδης

Νίκος Γεωργιάδης

Δάσκαλος

Φώτης Κόκκος

Φώτης Κόκκος

Δάσκαλος

Πάνος Κουμαράς

Πάνος Κουμαράς

Δάσκαλος

Ζαφείρα Σίγα

Ζαφείρα Σίγα

Δασκάλα

Κωνσταντίνα Παπαγεωργίου

Κωνσταντίνα Παπαγεωργίου

Διερμηνέας - Δασκάλα Διερμηνείας

Παναγιώτης Κατσιπίδης

Παναγιώτης Κατσιπίδης

Δάσκαλος

Αντώνης Καζέλης

Αντώνης Καζέλης

Δάσκαλος

Κυριακή Τσεντεμίδου

Κυριακή Τσεντεμίδου

Δασκάλα

Βασίλης Αγγελίδης

Βασίλης Αγγελίδης

Τεχνική υποστήριξη