Το ΚΕΝΓ

Με έτος ίδρυσης το 2001, το ΚΕΝΓ αποτελεί μία από τις πρώτες σχολές Νοηματικής στην Ελλάδα. Από τότε συνεχίζει με το ίδιο πάθος εξελίσσοντας συνεχώς τους τρόπους εκμάθησης Νοηματικής και δημιουργώντας νέα τεχνολογικά εργαλεία που κάνουν το μάθημα τόσο ευχάριστο όσο και αποδοτικό.

Παράλληλα παραμένει δραστήριο σε τομείς πέραν της διδασκαλίας της Νοηματικής πραγματοποιώντας δράσεις που προωθούν την προσβασιμότητα και στοχεύουν στην ενημέρωση του κοινού.

Η ομάδα του ΚΕΝΓ αποτελείται από καταρτισμένους Κωφούς εκπαιδευτές, οι οποίοι είναι και φυσικοί νοηματιστές, διερμηνείς, εκπαιδευτές διερμηνέων, μοντέρ, visual designer και πληροφορικούς και είναι σε θέση να ανταποκριθεί με ενθουσιασμό και πάθος σε κάθε καινοτόμο project που αφορά τη Νοηματική όπως επίσης και τη διδασκαλία της.

Η ομάδα μας

Βάιος Γκιντίκας

Βάιος Γκιντίκας

Ιδρυτής ΚΕΝΓ

Γεώργιος Γκιντίκας

Ιδρυτής ΚΕΝΓ – Εκπαιδευτής Διερμηνέων

Νίκος Γεωργιάδης

Εκπαιδευτής ΕΝΓ

Πάνος Κουμαράς

Πάνος Κουμαράς

Εκπαιδευτής ΕΝΓ

Φώτης Κόκκος

Εκπαιδευτής ΕΝΓ

Ζαφείρα Σίγα

Ζαφείρα Σίγα

Υπεύθυνη Σπουδών – Εκπαιδεύτρια ΕΝΓ

Χρύσα Κύρλου

Χρύσα Κύρλου

Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων – Διερμηνέας ΕΝΓ

Κωνσταντίνα Παπαγεωργίου

Κωνσταντίνα Παπαγεωργίου

Υπεύθυνη Σπουδών Τμημάτων Διερμηνείας – Εκπαιδεύτρια Διερμηνέων

Παναγιώτης Κατσιπίδης

Παναγιώτης Κατσιπίδης

Εκπαιδευτής ΕΝΓ

Κυριακή Τσεντεμίδου

Κυριακή Τσεντεμίδου

Εκπαιδεύτρια ΕΝΓ

Βασίλης Αγγελίδης

Project Manager

Αντώνης Καζέλης

Αντώνης Καζέλης

Εκπαιδευτής ΕΝΓ

Βάιος Γκιντίκας

Κωνσταντίνα Κατσιπίδου

Εκπαιδεύτρια ΕΝΓ

Σταύρος Θεοδωρίδης

ΙΤ – Μοντέρ

Ελένη Βλέτση

Εκπαιδεύτρια Διερμηνέων

Μπρικένα Γκίστο

Μπρικένα Γκίστο

Δημιουργός Περιεχομένου Social Media – Εκπαιδεύτρια Αγωγής του Λόγου και Ορθοφωνίας

Ειρήνη - Λίτσα Καραμάνη

Ειρήνη – Λίτσα Καραμάνη

Υπεύθυνη Εκδηλώσεων ΚΕΝΓ – Εκπαιδεύτρια ΕΝΓ

Ματέ Βάργκα

Ματέ Βάργκα

ΙΤ – Visual Designer