Ευρωπαϊκά και Εθνικά Έργα

Δίνοντας έμφαση στους τομείς της έρευνας πάνω στη Νοηματική Γλώσσα, της προσβασιμότητας, της εκπαίδευσης Κωφών παιδιών και στη προώθηση της διασφάλισης ίσων ευκαιριών στους νέους, το ΚΕΝΓ επιδιώκει την συμμετοχή και στη προώθηση έργων με θετικό αντίκτυπο στη κοινότητα των Κωφών. 

Πρόγραμμα "Επικοινωνώ"

Ανάπτυξη εφαρμογής για την μετατροπή της Νοηματικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο με χρήση έξυπνων συσκευών

Πρόγραμμα "Make It Work"

Το πρόγραμμα MAKE IT WORK στοχεύει στην ανάπτυξη προσβάσιμων και συμπεριληπτικών εργαλείων καθώς και εκπαιδευτικού υλικού σχεδιασμένων να παρέχουν πρόσβαση στις πληροφορίες για την αγορά εργασίας σε Κωφούς νέους.

Πρόγραμμα "Sign For Change"

Το Sign for Change είναι ένα καινοτόμο έργο που εισάγει στην Ευρώπη το πρώτο εκπαιδευτικό πακέτο ενδυνάμωσης κωφών μαθητών νεαρής ηλικίας, με στόχο να μετουσιωθούν σε φορείς αλλαγής.

συνδεσμος προς σελιδα stemsil.eu

Πρόγραμμα "STEM Methodologies in Sign Languages"

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να καταστεί το πεδίο των STEM προσιτό και ελκυστικό στα κωφά παιδιά, ώστε να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να επιλέξουν μελλοντικά σχετικές σπουδές ή επαγγέλματα.

Πρόγραμμα "Fight Fake News - Preserve Mental Health"

Το Fight Fake News – Preserve Mental Health είναι ένα Erasmus+ πρόγραμμα μικρής κλίμακας που επιδιώκει να ενισχύσει την κριτική ικανότητα των νέων όσον αφορά τις πληροφορίες που μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στην ψυχική τους υγεία.