Οι υπηρεσίες μας

Εκμάθηση Νοηματικής Γλώσσας

Από το 2001, το Κ.Ε.Ν.Γ. εφαρμοζει πρότυπο πρόγραμμα εκμάθησης νοηματικής, ακολουθώντας σύγχρονες μεθόδους.

Εξ' αποστάσεως διδασκαλία Νοηματικής Γλώσσας

Το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας έχει αναπτύξει ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξ' αποστάσεως εκμάθησης Νοηματικής.

Android app

Το ΚΕΝΓ ανέπτυξε μία εφαρμογή για smartphones με λειτουργικό Αndroid για την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα!