Οι υπηρεσίες μας

Android app

Το ΚΕΝΓ ανέπτυξε μία εφαρμογή για smartphones με λειτουργικό Αndroid για την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα!